Een schets van Leefbaar Huizen over de toekomst van het Gooimeer

Huizen heeft relatief weinig problemen, maar op het gebied van betaalbaar wonen voor starters, jongeren, ouderen en overige sociale woningbouw wordt het steeds moeilijker om geschikte locaties te vinden.

In de begrotingsraad van 31 oktober jl. heeft Leefbaar Huizen tezamen met Groen Links een motie ingediend om te kijken naar de mogelijkheid om bovenstaand probleem op te lossen, specifiek om te kijken naar de mogelijkheid om te bouwen in het water. Bij de motie is een korte motivering gevoegd in de vorm van een document en een beknopte presentatie van onze fractieleider. Naar aanleiding hiervan zijn de nodige vragen gesteld. Veel van deze vragen richtte zich echter op de koppeling met de (nog te presenteren) kustvisie en de kosten die men bij een dergelijk project in het vooruitzicht ziet. Tijdens een korte schorsing van de vergadering bleek echter ook dat er veel animo is voor het ‘out-of-the-box’ denken van Leefbaar Huizen.

Desondanks hebben wij besloten om de motie vooralsnog in te trekken om wellicht op een later moment, bijvoorbeeld nadat er duidelijkheid bestaat over de kustvisie, de motie alsnog – al dan niet aangepast – in te dienen.

Meer informatie…