Speerpunten

Leefbaar Huizen heeft een 12 punten plan geformuleerd waarin de speerpunten van de partij worden samengevat.

 1. Leefbaar Huizen is voor een zelfstandig Huizen
  Als onafhankelijke lokale politieke partij is Leefbaar Huizen bij uitstek een partij om een zo zelfstandig mogelijk plek in de gemeentelijke samenvoeging voor Huizen te beschermen en zo nodig te bevechten. Nationaal, provinciaal en regionaal hebben ‘hogere’ overheden al te vaak de hele arm genomen als hen een vinger werd aangeboden. Het lokale karakter van een leefbaar Huizen staat daarom te allen tijde voorop.
 2. Veiligheid, attentie voor buurtpreventie, hangjongeren, vandalisme en drugs(handel) bestrijding.
  Door het wegvallen van de gemeentepolitie moeten we als burgers steeds meer zelf voor onze spullen en veiligheid gaan zorgen. Voor de winkelcentra hebben we dan wel camera’s en Boa’s maar dat zijn lapmiddelen. Ook voor de wijken is de wijkpolitie onvoldoende. Om ons dorp leefbaar te houden moeten we meer geld uitgeven om jongeren een plek en begeleiding te bieden zodat ze een zinvolle bezigheid en toekomst kunnen hebben.
 3. Verlaging van gemeentelijke belastingen.
  Wij vinden dat een verlaging van de gemeentelijke belasting aan alle burgers van Huizen ten goede moet komen. Niet enkel de huisbezitters. Daarom stellen wij voor om de kosten van de GAD voor ieder huishouden voor de komende 4 jaar te halveren.
 4. Directe zorg dicht bij huis. Eigen eerste hulp centrum.
  Het ziekenhuis Tergooi Blaricum gaat dicht en wordt samengevoegd met Tergooi Hilversum. We kunnen begrijpen dat alles onder één dak functioneler en efficiënter is, maar het houdt wel in dat we voor alle dagelijkse behandelingen een stuk verder moeten reizen. Door middel van het vestigen van een spoedeisende hulp centrum in Huizen zouden behandelingen waarvoor geen dagopname nodig is daar uitgevoerd kunnen worden.
 5. Oplossing voor de Havenstraat (BNI terrein (Balamundi), Centrum (Blokker gebouw) en Oude Raadhuisplein (markt).
  Wij kunnen ons vinden in de plannen die de projectontwikkelaar van BN internationaal (Balamundi) de gemeente heeft voorgeschoteld. Deze plannen bestaan uit veel ruimte voor cultuur & vrije tijd en winkel(s). We zijn ook een groot voorstander om de in die plannen voorgestelde verhuizing van het Huizer Museum naar deze plaats te ondersteunen. Tevens moet het mogelijk zijn om het gebied uit te breiden met koop- en huurappartementen voor jongeren.Om het winkelcentrum in het Oude Dorp te optimaliseren zijn wij een groot voorstander om het (Blokkerpand) aan de Kerkstraat te laten verdwijnen en daar kleinere winkels met appartementen te laten herrijzen. Bij deze realisatie willen we achter de winkels de toegangsweg maken naar de parkeergarages in de Keucheniusstraat. Dan is het mogelijk om de Kerkstraat autovrij te maken en een deel van de zaterdagmarkt daarheen te verplaatsen. Op deze manier maken we ruimte om het Oude Raadhuisplein om te toveren tot een uitgaansgebied met horeca en terrassen.
 6. Winkelopenstelling op zondag mogelijk maken.
  Leefbaar Huizen is groot voorstander van (beperkte) winkelopenstelling op zondag. De gemeente moet hiertoe de mogelijkheid creëren zonder verplicht karakter. Het moet aan de ondernemers zelf overgelaten worden wanneer ze hier gebruik van willen maken.
 7. Goede passende ondersteuning en faciliteiten voor (thuiswonende) jeugd, volwassene en ouderen met een specifieke zorgvraag.
  Wij vinden het belangrijk dat de sociale voorzieningen goed geregeld zijn voor alle inwoners van Huizen. Dat eenieder goed geïnformeerd wordt over de diverse mogelijkheden en middelen. Mensen met een hulpvraag moeten kunnen rekenen op professionele hulp en ondersteuning bij het aanvragen en realiseren van deze hulp.
 8. Haven van 't Gooi waarmaken (Veiligere haven(s)).
  Om het verder teruglopen van het gebruik van onze havens te voorkomen moet er een goed passend plan gemaakt worden in samenwerking met de gebruikers. Vooral op het gebied van veiligheid moet er nog veel gebeuren, zoals meer trappen, brandblussers en reddingsboeien. Ook moet het fonteinkruid krachtig bestreden worden in de wateren van onze gehele kustzone om zo een betere en veilige waterrecreatie mogelijk te maken.
 9. Multiculturele samenleving.
  Het moge duidelijk zijn: integratie staat na jaren van pappen en nathouden weer prominent op de agenda. Daarvoor was een mentaliteitsverandering nodig. Want wie migranten serieus neemt, houdt hen niet klein en afhankelijk, maar betrekt ze bij de samenleving en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheden. Als volwaardige Huizers. Dat doen wij.
 10. Meer geld voor Cultuur, Evenementen en Sport.
  Leefbaar Huizen stelt voor een groter jaarlijks bedrag te budgetteren voor kunst, cultuur en sport. Activiteiten op cultureel gebied waarbij Huizen regionaal en eventueel landelijk op de kaart wordt gezet, worden door Leefbaar Huizen van harte ondersteund.
 11. Referenda (volksraadpleging).
  Referenda vinden wij een uitstekende manier om alle inwoners meer invloed te geven. Daarnaast draagt het bij aan een actievere bijdrage van kiezers aan het politieke debat.
 12. Wat groen is moet groen blijven. Geen plantsoenen en bosranden bebouwen.
  Milieu is één van de belangrijkste pijlers waarop het huidige en toekomstige welzijn van de bewoners op rust. Goed omgaan met het milieu is dan ook een noodzaak. Vrije natuur en een goed milieu zijn volgens Leefbaar Huizen basisbehoeften.