Speerpunten

Leefbaar Huizen staat als lokale partij midden in de samenleving. De meningen van de inwoners en ondernemers van Huizen spelen een belangrijke rol bij onze besluitvorming.

Wij doen er alles aan om van Huizen weer een levendig dorp te maken, waar jong & oud zich prettig én thuis voelen. Als lokale politieke partij hebben wij geen binding of verplichte solidariteit met landelijke partijen. Zo kunnen wij ons volledig richten op wat er leeft in Huizen. We maken geen loze beloftes, maar gaan voor praktische en haalbare plannen die passen bij de aard en omvang van onze gemeente en portemonnee!

Leefbaar Huizen heeft 11 speerpunten geformuleerd waarin de visie en missie van de partij worden samengevat, deze worden hieronder uitgelicht. Of bekijk ons volledige verkiezingsprogramma 2022-2026.

 

1 – Leefbaar Huizen is en blijft voor een zelfstandig Huizen

De MRA (Metropoolregio Amsterdam) lijkt steeds meer een bestuurslaag te worden. Zogenoemde vrijblijvende adviezen en afspraken blijken achteraf verre van vrijblijvend te zijn of beperken de mogelijkheden voor eigen alternatieve oplossingen. Hierop zit Leefbaar Huizen absoluut niet te wachten.

 

2 – Veiligheid; attentie voor buurtpreventie, hangjongeren, vandalisme, digitale fraude, oplichting en drugs(handel) bestrijding

Door het wegvallen van de gemeentepolitie moeten we als burger steeds vaker zelf voor onze spullen en veiligheid zorgen. De toename van cameratoezicht in winkelcentra en de inzet van boa’s en wijkpolitie lijkt onvoldoende. Om ons dorp veilig te houden moeten we meer investeren in preventie.

 

3 – Wonen, wonen, wonen. Tussen het groen & aan en in het water

Wonen is belangrijk in deze tijd van woning schaarste. Als Huizen geen dorp wil worden waarbij de jongeren en jonge gezinnen wegtrekken dan zullen we ons moeten richten op woningbouw. De ouderen in ons dorp moeten ook niet vergeten worden, door specifiek voor hen te bouwen kan doorstroming bevorderd worden.

Doordat er in Huizen weinig ruimte is zal er out-of-the-box moeten worden gedacht. Daarbij zal bouwen in, en aan het water ook zeker tot de mogelijkheden moeten behoren. Essentieel groen moet onbebouwd blijven.

 

4 – Minder containers in de tuin (PMD)

Leefbaar Huizen wil het huidige systeem van voorscheiding veranderen naar na-scheiding. Niet wachten tot 2026 om deze beslissing te maken. Maar komende raadsperiode al minder containers in de tuin.

 

5 – Markt weg van het Oude Raadshuisplein

Om het winkelcentrum in het Oude Dorp te verbeteren zijn wij een groot voorstander om de markt te verplaatsen naar de omliggende straten van het Oude Raadhuisplein. Hiermee wordt ruimte gemaakt om het Oude Raadhuisplein om te toveren tot een uitgaansgebied met meer horeca en terrassen.

 

6 – Winkelopenstelling op zondag verder uitbreiden

Leefbaar Huizen is voorstander van winkelopenstelling op zondag. De gemeente moet hiertoe de mogelijkheid creëren zonder verplicht karakter. Het moet aan de ondernemers zelf overgelaten worden wanneer ze hier gebruik van willen maken en op welke tijden.

 

7 – Meer geld voor Cultuur, Evenementen en Sport

Leefbaar Huizen stelt voor een groter jaarlijks bedrag te budgetteren voor kunst, cultuur en sport. Activiteiten op cultureel gebied waarbij Huizen regionaal en landelijk op de kaart wordt gezet, worden door ons van harte ondersteund.

Als voorbeeld bij uitstek zijn wij voor de terugkeer van de Huizerdag. Een dag die jarenlang voor veel plezier en toeloop heeft gezorgd in ons dorp. Voor een dag als deze zou er gewoon budget vrij gemaakt moeten worden.

 

8 – Goede dienstverlening in het sociaal domein

Goede passende ondersteuning en faciliteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen met een specifieke zorgvraag is hard nodig.
Wij vinden het belangrijk dat de sociale voorzieningen goed geregeld zijn voor alle inwoners van Huizen en het duidelijk is waar zij met hun vraag terecht kunnen. Dat eenieder tijdig en goed geïnformeerd wordt over de diverse mogelijkheden en middelen. Mensen met een hulpvraag moeten kunnen rekenen op professionele hulp en ondersteuning bij het aanvragen en realiseren van deze hulp. Op alle gebieden, waaronder jeugdzorg, onderwijs, (thuis)zorg, dagbesteding, wonen, werk en financiën.

 

9 – Multiculturele samenleving

Het moge duidelijk zijn: integratie staat na jaren van pappen en nathouden weer prominent op de agenda. Daarvoor was een mentaliteitsverandering nodig. Want wie migranten serieus neemt, houdt hen niet klein en afhankelijk, maar betrekt ze bij de samenleving en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheden. Als volwaardige Huizers. Dat doen wij.

 

10 – Mobiliteit

Essentieel bij het bouwen van woningen is ook de infrastructuur. Leefbaar Huizen pleit dan ook voor beter onderhoud van bestaande wegen, fietspaden en stoepen. Daarnaast zijn wij ook voor een snelle verbinding tussen Almere-Huizen-Utrecht en Almere-Huizen-Amersfoort.

Wij vragen nu al ruim 25 jaar om een railverbinding en we hebben dit jaar vernomen dat deze er zeker de komende 30 jaar niet komt. Het blijft heel vervelend dat de provincie, het Rijk en de MRA hier geen geld in willen steken.

 

11 – Energietransitie; wie bepaalt, betaalt

De overheid eist dat het volk stopt met het afnemen van aardgas en overstapt naar een andere energievorm. Leefbaar Huizen huldigt het standpunt ‘wie bepaalt, betaalt’.

Minister Wopke Hoekstra onthulde in de Corona pandemie dat de overheid “diepe zakken” heeft en pompte miljarden aan steun in het bedrijfsleven. Het merendeel van het Nederlandse volk heeft geen diepe zakken. Leefbaar Huizen wil dat de rekening van de opgelegde energietransitie dan ook niet bij de burger in de brievenbus valt, maar bij de overheid.