Verkiezingsnieuws: Lijsttrekkersdebat

In de Huizer Courant van donderdag 15 maart jl. stond een mooi artikel over het lijsttrekkersdebat. Tijdens deze avond stonden drie stellingen op het programma, respectievelijk vóór of tegen fusie, meer geld naar cultuur en de winkelopenstelling op zondag. Opvallend was de afwezigheid van Marian Rebel (Dorpsbelangen Huizen), zij achtte het blijkbaar niet belangrijk genoeg om het debat bij te wonen, noch heeft zij vertrouwen genoeg in haar partijleden om Dorpsbelangen Huizen te vertegenwoordigen in haar plaats.

Al met al was het een interessante en informatieve avond, waarbij Rik de Bruijn (lijsttrekker) onze standpunten over de stellingen goed heeft kunnen uitlichten. Met name de laatste stelling over de winkelopenstelling op zondag zorgde voor discussie:

Principieel of een economisch argument (kleine winkeliers werken al 6 dagen en die zondag levert financieel niet op en ‘je moet als Huizen dan eerst wel wat te bieden hebben voor de consument’, aldus Rik de Bruijn) voor het debat was de levendige afsluiting.

Het volledige artikel is hier terug te lezen.

Aanvullend stond er een interview in met de lijsttrekkers van de drie oppositiepartijen uit de afgelopen verkiezingsperiode, respectievelijk Jessica Prins (VVD), Maarten Hoelscher (PVDA) en Rik de Bruijn (Leefbaar Huizen). Dit interview is hier terug te lezen.