Verkiezingsnieuws: de dorpspartijen

In het Nieuwsblad voor Huizen van 15 februari jl. zijn de twee lokale partijen die Huizen te bieden heeft geïnterviewd. Hieronder is het interview van de twee lijsttrekkers terug te lezen.

HUIZEN De twee dorpspartijen die Huizen rijk is, zijn er al een langere tijd. Leefbaar Huizen werd in 1998 opgericht. Toen nog onder de naam Huizen 2000. Dorpsbelangen Huizen werd in 2002 opgericht.

“De naam Huizen 2000 was niet meer houdbaar na 2000, dus wat moet je dan”, zegt lijsttrekker Rik de Bruijn. “Het was de tijd van Pim Fortuijn en we zijn toen Leefbaar Huizen geworden.” Marian: “Die zat toen in de lift en jullie zijn meegelift.” Dorpsbelangen Huizen werd in 2002 opgericht door Marian Rebel, die zich niet meer thuis voelde bij de VVD waar ze toen zat. “Het is belangrijk dat je je herkent in het programma van je partij”, zegt ze.

Belang inwoners

Beide partijen komen op voor de belangen van de inwoners van het dorp. Rik: “Wij hebben niets te maken met wat iemand ons van boven oplegt, zoals vaak bij de landelijke partijen. We kunnen het helemaal zelf doen. Elke ‘Leefbaar’-partij is een lokale partij. We hebben niets met elkaar te maken. Landelijke partijen proberen toch wel vaak het landelijk standpunt erin te fietsen.” Voor Leefbaar Huizen zijn de zelfstandigheid van het dorp van belang en ook de mogelijkheid om referenda te kunnen houden. Rik: “We willen meer invloed van de inwoners.” Dit zijn ook belangrijke punten voor Dorpsbelangen Huizen. Marian: “We moeten serieus kijken naar wat de meerderheid van de inwoners wil. Soms betekent dit dat je een pas op de plaats moet maken.”

Zelfstandigheid

Het punt van de zelfstandigheid prijkt bij beide partijen boven aan het lijstje de komende verkiezingen. “Die fusie brengt ons niets. De gemeente komt verder van de inwoner af te staan. En dat is gek, terwijl juist het Rijk veel dingen naar de gemeente overhevelt om ze dichtbij te laten uitvoeren. De provincie besluit tot een fusie en gaat structuren aanpassen en veranderen, terwijl ze zelf niet willen fuseren.” Marian: “Wij zeggen het al jaren: samenwerken oké, samengaan nee! Niemand wil een Gooistad, die als stip op de horizon is neergezet, behalve misschien meneer Hoelscher en de PvdA.” Ze denkt wel dat na de verkiezingen veel landelijke partijen die nu zeggen voor de zelfstandigheid van Huizen te zijn van koers zullen veranderen. Marian: “Ik denk dat de druk er van boven dan wel op wordt gezet.” Ze zeggen daarbij niet voor eigen parochie te preken, want waar blijven de dorpspartijen na een fusie? Rik: “We zijn het grootste dorp, dus zo makkelijk worden we niet weggestemd.” Marian: “Eventueel kunnen we dan de dorpspartijen clusteren.”

Lastenverlichting

Een tweede punt dat de partijen als belangrijk beschouwen in de verkiezingen is een lastenverlichting voor de inwoners. Hoe dat te doen, daar zijn ze het niet over eens, blijkt uit de discussie die daarna volgt. Leefbaar Huizen wil af van de korting van 10% ozb-verlaging die de coalitie de afgelopen vier jaar heeft uitgedeeld. Rik: “Het gaat om een bedrag van 450.000 euro dat niet werd geïnd en dat kwam alleen ten goede aan huiseigenaren en de woningcorporatie. Wij willen dit geld aan iedereen teruggeven via de bijdrage aan de Gewestelijke Afval Dienst (GAD) voor het opruimen van vuil.” Marian: “Op voorstel van Dorpsbelangen Huizen is de reserve die de gemeente had voor het ophalen van vuil terugbetaald aan de inwoners. Dat was een bedrag van rond de 150 euro. Nu is er geen reserve meer, dus het tarief is nu kostendekkend. Ik vraag me af hoe jullie dat gaan doen, want volgens mij wordt dit moeilijk.” Zelf wil ze met Dorpsbelangen Huizen de lastendruk van elke inwoner verlagen met 200 euro. Marian: “De lastendruk van inwoners kan omlaag. We moeten niet alles oppotten. Dat is uiteindelijk geld van de inwoners.” Rik: “Als je dat via de ozb gaat doen, komt het weer niet terecht bij alle mensen.” Marian: “We moeten het uit de hele linie halen en daar waar het mogelijk is.”

Maatschappij

Een tweede punt dat de partijen als belangrijk beschouwen in de verkiezingen is een lastenverlichting voor de inwoners. Hoe dat te doen, daar zijn ze het niet over eens, blijkt uit de discussie die daarna volgt. Leefbaar Huizen wil af van de korting van 10% ozb-verlaging die de coalitie de afgelopen vier jaar heeft uitgedeeld. Rik: “Het gaat om een bedrag van 450.000 euro dat niet werd geïnd en dat kwam alleen ten goede aan huiseigenaren en de woningcorporatie. Wij willen dit geld aan iedereen teruggeven via de bijdrage aan de Gewestelijke Afval Dienst (GAD) voor het opruimen van vuil.” Marian: “Op voorstel van Dorpsbelangen Huizen is de reserve die de gemeente had voor het ophalen van vuil terugbetaald aan de inwoners. Dat was een bedrag van rond de 150 euro. Nu is er geen reserve meer, dus het tarief is nu kostendekkend. Ik vraag me af hoe jullie dat gaan doen, want volgens mij wordt dit moeilijk.” Zelf wil ze met Dorpsbelangen Huizen de lastendruk van elke inwoner verlagen met 200 euro. Marian: “De lastendruk van inwoners kan omlaag. We moeten niet alles oppotten. Dat is uiteindelijk geld van de inwoners.” Rik: “Als je dat via de ozb gaat doen, komt het weer niet terecht bij alle mensen.” Marian: “We moeten het uit de hele linie halen en daar waar het mogelijk is.”

Zondagopening

Wat betreft de zondagopening, die zou er volgens beide partijen gewoon moeten komen. Ook de afgelopen periode namen ze dit standpunt al in. Rik, die nu met Leerbaar Huizen in de oppositie zit: “Ik ben wel teleurgesteld dat de coalitie hier zo stijf aan vasthield.” Marian, die met Dorpsbelangen Huizen in de coalitie zit: “Dat was nu eenmaal afgesproken met de coalitie. Ik vond het vreselijk en het deed me pijn, maar ik kies er dan voor om eerlijk te zijn en me aan die afspraak te houden. Ik ben geen leugenaar. Je weet dat het zo werkt.” Rik: “Onzin. Toen wij in de coalitie zaten, maakte het voor ons niet uit. Wij riepen gewoon wat we wilden.”

Havenstraat

Een ander punt dat de komende vier jaar gaat spelen, is de aanpak van de Havenstraat als verbindende weg van de haven naar het Oude Dorp. Marian: “Een museum zou hier kunnen komen, maar geen detailhandel. Dat past wat ons betreft beter in het Oude Dorp. Daar moeten de mensen naartoe om te winkelen. We waren ook al tegen de komst van een Lidl. In de haven zou nautische bedrijvigheid moeten komen.” Rik hoopt wel dat er iets gaat gebeuren: “Anders krijgen we daar een tweede versie van het Keugat.” Marian: “Maar dat is niet aan de gemeente, de grond is niet eens van ons.” Rik: “Dat betekent niet dat je geen visie kunt ontwikkelen waarin alles past. Daarom is een kustvisie ook van belang met de havens erin. Je moet eerst weten wat je wilt, voordat je iets gaat doen.”

Nieuwe gezichten

Beide lijsttrekkers gaan de komende verkiezingen met nieuwe gezichten in, die ook nog eens kans maken op een plek in de raadsbanken. Rik: “Wij hebben een aantal jonge mensen op de lijst staan. Mijn eigen dochter Fleur staat op nummer 2. Ze wilde wel de politiek in, dus heb ik haar gezegd eens te gaan kijken of het wat was. Ze heeft, net als Charlotte Tupang van de Vrijwilligerscentrale Huizen op nummer 4 en Bas van Woerkom van de Kindervakantieweek op nummer 5, de cursus van de gemeente gevolgd.” Op nummer 3 staat Edwin de Koning, mede-oprichter van Leefbaar Huizen die al commissiewerk doet. Lies Veer Thiel staat op nummer 6, raadslid Nol van der Helm op nummer 7, Nol van Bennekom op 8 en de lijst wordt afgesloten door Jan Schra op nummer 9.

Voorkeurstemmen

Dorpsbelangen Huizen heeft op nummer 2 raadslid Jan Driessen staan en op nummer 3 nieuwkomer Bonnie Okkema. “Ze heeft een tijdje buiten Huizen gewoond, maar is weer terug; ze staat op onze lijst en staat achter ons verkiezingsprogramma. Ze heeft een christelijke achtergrond, maar kan wel leven met de zondagopenstelling. Tjitske Groeneveld staat op 4, Henk Jongerden op 5, Gerard Horst op 6, Kaylee Groeneveld op 7, raadslid Gert Oudhof op 8 en Bert Schaap op nummer 9. “Gert heeft verhuisplannen, maar staat op de lijst om zijn steun voor ons uit te spreken. Bert Schaap sluit de lijst af. Als hij veel voorkeurstemmen krijgt, dan komt hij in de raad. Je wordt niet voor niets gekozen.”