Participatie, mogelijke bouwlocaties en Kalmoes

Als je als college de mond vol hebt van participatie en je hebt akkoord van de gemeenteraad gekregen voor onderzoek naar mogelijke bouwlocaties met daarbij een lijst van mogelijke bouwlocaties (die N.B. in participatie dienen plaats te vinden) dan moet je niet met een voorstel komen t.a.v. de HOV waarin je de locatie “Kalmoes” meeneemt als te bebouwen locatie om je plan te kunnen financieren.

Wat je dan doet is het plan presenteren aan de raad onder voorbehoud van…

Je geeft aan dat het plan om te bebouwen nodig is maar je gaat eerst met de bewoners in overleg of zij daarvoor open staan. Dus niet “er komt hier woningbouw want anders gaat ons plan niet door”.

Los van het feit dat het plan prachtig is, los van de te bebouwen locatie. Los van het feit dat de provincie hier extra geld voor beschikbaar heeft gesteld. Eerst dus de bewoners, burgers, laten participeren. Tenslotte zal dit straks bij de nieuwe omgevingswet ook moeten.

En dan is participeren dus niet dat de mededeling komt dat er woningen komen en om het zo maar even uit te drukken de bewoners nog mogen zeggen hoeveel, welke kleur etc. Nee, zo ga je niet met burgers/bewoners om.

Op zijn zachtst gezegd verdient de manier van handelen van het college in deze zaak niet de schoonheidsprijs.  Leefbaar Huizen vindt dit handelen van het college, dat nota bene een wethouder heeft voor participatie, laakbaar. Zo ga je niet met je burgers om. Zeker niet nadat er een persbericht van het college is uit gegaan van het college met de volgende tekst:

Wethouder Bert Rebel: “Ik wil benadrukken dat het hier niet gaat om concrete woningbouwplannen. Waar we mee starten is een open verkenning van mogelijkheden en wenselijkheid van woningbouw op die locaties. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met eigenaren en gebruikers van die locaties. Die eigenaren en gebruikers van locaties waarmee we nog niet in gesprek zijn, hebben we per brief geïnformeerd.”

Maar los daarvan is dit ook niet de reden geweest waarom de gemeenteraad van Huizen heeft ingestemd met het voorstel voor mogelijke bouwlocaties. Meerdere keren is er in de raad aangegeven dat er in een vroeg stadium participatie dient plaats te vinden. De gemeenteraad wilde juist niet voor voldongen feiten komen te staan. Dat dit besluit “mogelijke bouwlocaties” nu leidt tot iets anders dan de raad heeft aan te geven, geeft voor Leefbaar Huizen te denken. Juist die kleinere stukjes groen waar bewoners zoveel plezier aan beleven moeten niet worden bebouwd. Ja, er is woningnood. Dat is wat Leefbaar Huizen zich maar al te goed beseft. Wij zijn niets voor niets gekomen met “bouwen in het water”. Het woningvraagstuk dient gepaard te gaan met een manier van denken die verder gaat, anders is/moet zijn. Niet ieder stukje groen is zomaar even een bouwlocatie.

We zullen misschien wel heel anders moeten gaan denken over wonen en bouwen. Maar wat bij Leefbaar Huizen vooral bovenaan staat is luisteren. Luisteren naar wat de Huizer bevolking nodig heeft, en wat de Huizer bevolking wil. En ja, niet iedereen kan dan zijn of haar zin krijgen. Ook daar moeten we ons van bewust zijn. Maar doe dat wel in goed overleg. Als je de hakken in het zand wil hebben moet je vooral dat overleg met burgers weglaten. Leefbaar Huizen gaat de komende periode en de komende raadsperiode juist voor dat overleg en zal dit in de raad ook zeker uiten.