Leefbaar Huizen Staat Achter Alarm Fonteinkruid

Leefbaar Huizen staat vierkant achter de noodkreet van wethouder Gerrit Pas waarmee hij in De Gooi- en Eemlander van 2 februari alarm slaat over het dichtgroeien van de Randmeren met fonteinkruid. Niet alleen zijn oproep om er alles aan te doen onze havens bereikbaar te houden, maar ook die over de bevaarbaarheid van o.a. het Gooimeer buiten de geul voor de beroepsvaart, is Leefbaar Huizen uit het hart gegrepen.

Leefbaar Huizen heeft in het recente verleden verschillende plannen uitgewerkt voor het zuiveren van het Gooimeer en het bestrijden van de woekerplant fonteinkruid. De partij was ook aanwezig bij het overleg met gemeente en deskundigen op dit gebied en vertegenwoordigers van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Onze plannen zijn weliswaar serieus genomen, maar al met al moet worden vastgesteld dat alle inspanningen ten spijt de strijd steeds is verloren.

Inmiddels moet helaas worden vastgesteld dat maaien eerder de plantenwoeker bevordert dan dat het helpt om de meren bevaarbaar te krijgen. Het fonteinkruid is dodelijk gebleken voor de waterrecreatie en de hele watersportsector. De economische en maatschappelijke schade is niet meer te overzien.  Dat wethouder Gerrit Pas nu de alarmklok luidt en dat doet met “mannentaal” stemt Leefbaar Huizen hoopvol, vooral nu er een gedegen brandbrief vanuit de regio naar Den Haag gaat. Als de regio hierbij politieke steun nodig heeft, staat Leefbaar Huizen vooraan om die te geven.

huizer-courant-8-februari-fonteinkruid