Leefbaar Huizen ziet verkiezingsleus bewaarheid!

HUIZEN – De raadsfractie van Leefbaar Huizen heeft met een brede glimlach het glas geheven op het laatste nieuws, dat de provincie een punt zet achter haar pogingen de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum samen te voegen. De verkiezingsleus van Leefbaar Huizen: “Een stem op Leefbaar Huizen is kiezen voor een zelfstandig Huizen” is bewaarheid.

Het verkiezingsprogramma leverde Leefbaar Huizen een flinke stemmenwinst op en een zetel meer in de gemeenteraad. Met drie zetels zijn ze even groot als de PvdA, het CDA, D66 en Dorpsbelangen Huizen.

Fractievoorzitter Rik de Bruijn: “We kregen van andere partijen flinke kritiek op onze leus. De term volksverlakkerij viel zelfs, want Leefbaar Huizen kon zelf ook wel begrijpen dat de gemeentelijke herindeling onafwendbaar was, zo klonk het. Welnu, je ziet het, Gedeputeerde Staten gooien het bijltje erbij neer. Wij hebben eerder de regeringspartijen in deze gemeente opgeroepen hun Kamerfracties in Den Haag te laten weten dat Huizen zelfstandig wil blijven. Of ze dat ook gedaan hebben weet ik niet.”

Gedeputeerde Staten zien geen toekomst meer in hun plannen voor de fusie van Huizen met Laren en Blaricum, nu minister Ollongren in haar ontwerpplan een andere visie blijkt te hebben ten aanzien van de bestuurskracht als criterium als haar voorganger. “Met die bestuurskracht is niets mis”, betoogt Rik de Bruijn, “dus met onze nagestreefde zelfstandigheid ook niet.

Informatie: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/November_2018/Gemeentelijke_herindelingen_Gooi_gestopt