Begrotingskrant / Nota 2022 – Leefbaar Huizen

Leefbaar Huizen wil op de eerste plaats een compliment geven aan het college dat het gelukt is een sluitende begroting te presenteren. Ook al weten wij dat dit niet gelukt zou zijn door de terechte extra financiële ondersteuning van de landelijke overheid. Daarnaast hoopt Leefbaar Huizen dat dit college eens gaat inzien dat voorstellen, die wij doen als oppositie, ook daadwerkelijk geld opleveren voor de Huizer gemeenschap.

Maatschappelijke leefbaarheid.
We hebben te maken met verschillende maatschappelijke landelijke trends. Zoals het steeds ingewikkelder worden van de samenleving; groeiende achterstanden en ongelijkheden tussen groepen mensen; de toename van kwetsbare mensen in wijken; tekorten in de kosten van het sociaal domein, van personeel in de zorg én het gebrek aan woningen. Allemaal onderwerpen die over Leefbaarheid gaan en wij zeer belangrijk vinden. Dit is niet alleen landelijk, maar treft ook Huizen. Wij maken ons hier zorgen over en wij willen graag het verschil maken met elkaar. Stappen zetten naar een inclusief beleid waarin iedereen volwaardig mee kan doen om Huizen leefbaarder en veiliger te maken. Kansen creëren voor alle inwoners van jong tot oud.

Voor nu zullen wij het college aansporen om hier zoveel mogelijk aan te doen. Na de verkiezingen hopen wij hier meer invloed op te hebben.

Wonen.
We weten al jaren dat de bouwgrond in Huizen schaars is en dat dit college gekozen heeft voor binnenstedelijke bebouwing. Leefbaar Huizen ziet deze problemen ook, met name bij starters en doorstromers. Daarom willen wij kijken naar mogelijkheden van bouwen aan en in het water i.p.v. elk stukje groen vol te bouwen.

Veiligheid.
De veiligheidscijfers zien er goed uit voor Huizen en daar mogen we best trots op zijn. Echter, moeten we als kritische noot er wel bij vermelden dat de cijfers zijn beïnvloed door de lockdown. We zullen dus moeten zien of deze cijfers standhouden. Daarnaast is er nog het probleem van aangifte-, en meldingsbereidheid. Hoe groot is deze? Gaat men nog wel aangifte doen? Leefbaar Huizen gaat de cijfers over veiligheid kritisch blijven volgen in 2022 en de jaren erna.

Metropoolregio Amsterdam (MRA).
De MRA zou een lobby-clubje moeten zijn dat geld uit Europa en Den Haag regelt voor projecten in de Metropoolregio. Echter, het lijkt er steeds meer op dat dit een extra bestuurslaag aan het worden is. Daar is Leefbaar Huizen géén voorstander van. Als de Metropoolregio een bestuurslaag wordt, wat men stellig ontkent, dan mag van Leefbaar Huizen de provincie worden afgeschaft. Zowel in woord als geschrift wijst niets erop dat de MRA alleen een lobby-clubje blijft.

Voor Leefbaar Huizen is een lobby-clubje OKÉ, maar een bestuurslaag NÉÉ!