Bedankt! De grootste stijger dankzij jullie!

Leefbaar Huizen is als grootste stijger uit de gemeenteraadsverkiezingen gekomen. Daar willen wij een ieder die op ons gestemd heeft hartelijk voor bedanken! Dankzij jullie hebben wij een extra zetel vergaard en zijn wij de komende periode met drie raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Uiteindelijk hebben geen van onze aanvullende partijleden voldoende stemmen behaald voor een voorkeurspositie. Dit houdt in dat de drie raadsleden overeenkomen met hun positie op de lijst, respectievelijk: Rik de Bruijn (fractievoorzitter), Fleur van der Kleij – de Bruijn (raadslid) en Edwin Koning (raadslid).

Zij zullen de komende vier jaar hun uiterste best doen om jullie stem te laten horen en de speerpunten te vertegenwoordigen in de raad. Namens alle partijleden nogmaals hartelijk dank voor jouw stem en vertrouwen.